Transparante en heldere adviezen
Maatwerk en direct resultaat
Innoverende producten en behandelingen
Gespecialiseerde huidspecialisten
Brede en holistische aanpak en geen symptoombestrijding
Wil je graag jouw favoriete producten ophalen of advies over een specifiek product? Dit is mogelijk op onderstaande tijden:

  • Zaterdag tussen 11:00 uur en 11:30 uur
  • Elke middag van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12:30 uur en 13:00 uur.

Bezoek is zonder afspraak. Om de rust zoveel mogelijk onder onze behandelingen en afspraken te houden vinden we het fijn als je binnen deze tijdsblokken komt.

Met uitzondering van events en feestdagen.